InterconSystems

LinkedIn Facebook InterconSystems.eu

Profil
InterconSystems

InterconSystems łączy w sobie usługi charakterystyczne dla nowoczesnych dostawców rozwiązań i oprogramowania (software house) z szerokimi kompetencjami biznesowymi w zakresie doradztwa organizacyjnego i procesowego.

Spółka dostarcza swoje usługi łącząc tradycyjne modele współpracy oferując dodatkowe wsparcie w obszarze doradztwa pozwalające na całościowe przejęcie odpowiedzialności za projekt (zarówno od strony technologicznej i doradcy biznesowego).

Elastyczne podejście do metod współpracy z klientem sprawia, że rola InterconSystems może być swobodnie dopasowywana oczekiwań organizacji i do wymagań samego procesu wdrożenia, w którym rola spółki może polegać na:

  • samodzielnym dostarczeniu rozwiązania,
  • dostarczeniu rozwiązania i odpowiedzialności za zarządzanie projektem,
  • wsparciu zasobów klienta,
  • dostarczeniu wybranych komponentów na zasadzie poddostawcy,
  • projektowaniu architektury informacji i gotowych interfejsów użytkownika,
  • tworzeniu rozwiązań integracyjnych,
  • outsourcingu wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich w obszarze IT,
  • outsourcingu w obszarze logistyki i obsługi formalnej projektów,
  • świadczeniu usług konsultingowych i analizy rozwiązań oraz
  • prowadzeniu badań użyteczności oraz funkcjonalności interfejsów użytkownika końcowego.

Zachęcamy do kontaktu

al. Jerozolimskie 123A,
02-017 Warszawa

ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

biuro@interconsystems.pl